Contactor 電磁接觸器

Model Designation 型號說明

過載電驛請參考 NTH系列TH系列


4 Pole Contactor 電磁接觸器(4P)

Model Designation 型號說明


Industrial Relay 電磁繼電器

Model Designation 型號說明


電磁接觸器

1.歐式開關設計,可用Y端、圓端或歐式端子鎖。

2.有天車專用型、工具機專用型與一般常用型,除一般常用型外請註明於訂單上。


非可逆 / 可逆: C-06D / C2-06D

外觀尺寸: 圖示

認證:

C-06D


Ith(AC1 duty)=16A
Ie=9A

AC3 (3Φ)
220V | KW/HP : 2.2/3
380V | KW/HP : 3.7/5
440V | KW/HP : 3.7/5
575V | KW/HP : 3.7/5

AC3 (1Φ)
120V | KW/HP : 0.2/0.33
230V | KW/HP : 1.1/1.5

◎輔助接點
非可逆:1a 或 1b
可逆:2x 1a 或 1b + 機械連鎖2b
非可逆 / 可逆: C-09D / C2-09D

外觀尺寸: 圖示

認證:

C-09D


Ith(AC1 duty)=20A
Ie=9A

AC3 (3Φ)
220V | KW/HP : 2.2/3
380V | KW/HP : 3.7/5
440V | KW/HP : 3.7/5
575V | KW/HP : 3.7/5

AC3 (1Φ)
120V | KW/HP : 0.37/0.75
230V | KW/HP : 1.5/2

◎輔助接點
非可逆:1a 或 1b
可逆:2x 1a 或 1b + 機械連鎖2b
非可逆 / 可逆: C-11D / C2-11D

外觀尺寸: 圖示

認證:

C-11D


Ith(AC1 duty)=25A
Ie=12A

AC3 (3Φ)
220V | KW/HP : 3/4
380V | KW/HP : 5.5/7.5
440V | KW/HP : 5.5/7.5
575V | KW/HP : 5.5/7.5

AC3 (1Φ)
120V | KW/HP : 0.55/0.75
230V | KW/HP : 1.5/2

◎輔助接點
非可逆:1a 或 1b
可逆:2x 1a 或 1b + 機械連鎖2b
非可逆 / 可逆: C-12D / C2-12D

外觀尺寸: 圖示

認證:

C-12D


Ith(AC1 duty)=25A
Ie=16A

AC3 (3Φ)
220V | KW/HP : 4/5.5
380V | KW/HP : 7.5/10
440V | KW/HP : 7.5/10
575V | KW/HP : 7.5/10

AC3 (1Φ)
120V | KW/HP : 0.75/1
230V | KW/HP : 2.2/3

◎輔助接點
非可逆:1a 或 1b
可逆:2x 1a 或 1b + 機械連鎖2b
非可逆 / 可逆: C-18D / C2-18D

外觀尺寸: 圖示

認證:

C-18D


Ith(AC1 duty)=32A
Ie=22A

AC3 (3Φ)
220V | KW/HP : 5.5/7.5
380V | KW/HP : 7.5/10
440V | KW/HP : 7.5/10
575V | KW/HP : 7.5/10

AC3 (1Φ)
120V | KW/HP : 1.5/2
230V | KW/HP : 3.7/5

◎輔助接點
非可逆:1a 或 1b
可逆:2x 1a 或 1b + 機械連鎖2b
非可逆 / 可逆: C-25D / C2-25D

外觀尺寸: 圖示

認證:

C-25D


Ith(AC1 duty)=40A
Ie=32A

AC3 (3Φ)
220V | KW/HP : 7.5/10
380V | KW/HP : 15/20
440V | KW/HP : 15/20
575V | KW/HP : 15/20

AC3 (1Φ)
120V | KW/HP : 2.2/3
230V | KW/HP : 4/5.5

◎輔助接點
非可逆:1a 或 1b
可逆:2x 1a 或 1b + 機械連鎖2b
ᰰҷ 砑֪Ұ%ismap%Ⲑ֪뿐r휈֪€pǪⲐ֪Ұ 跱֪Ұ%lang%绱֪Ұ%am%%Ⲑ֪Ұvoid*>Ⲑ֪뿐r֪^'Ⲑ֪Ұ Ⲑ֪谌B﷩Ⲑ֪玐ܤⲐ֪ JavaScriptⲐ֪∐ܦⷐܦⲐ֪械ʳ舠Ӏ캰ֵⲐ֪谌B﷩Ⲑ֪囐֪Ⲑ֪뿐r톐֪
非可逆 / 可逆: C-35D / C2-35D

外觀尺寸: 圖示

認證:

C-35D


Ith(AC1 duty)=50A
Ie=42A

AC3 (3Φ)
220V | KW/HP : 11/15
380V | KW/HP : 19/25
440V | KW/HP : 19/25
575V | KW/HP : 19/25

AC3 (1Φ)
120V | KW/HP : 3/4
230V | KW/HP : 5.5/7.5

◎輔助接點
非可逆:1a 或 1b
可逆:2x 1a 或 1b + 機械連鎖2b
非可逆 / 可逆: C-45D / C2-45D

外觀尺寸: 圖示

認證:

C-45D


Ith(AC1 duty)=60A
Ie=55A

AC3 (3Φ)
220V | KW/HP : 15/20
380V | KW/HP : 30/40
440V | KW/HP : 30/40
575V | KW/HP : 30/40

◎輔助接點
非可逆:1a1b
可逆:2x 1a1b + 機械連鎖2b
非可逆 / 可逆: C-55D / C2-55D

外觀尺寸: 圖示

認證:

C-55D


Ith(AC1 duty)=80A
Ie=65A

AC3 (3Φ)
220V | KW/HP : 19/25
380V | KW/HP : 33/45
440V | KW/HP : 33/45
575V | KW/HP : 33/45

◎輔助接點
非可逆:1a1b
可逆:2x 1a1b + 機械連鎖2b
非可逆 / 可逆: C-65D / C2-65D

外觀尺寸: 圖示

認證:

C-65D


Ith(AC1 duty)=90A
Ie=80A

AC3 (3Φ)
220V | KW/HP : 22/30
380V | KW/HP : 37/50
440V | KW/HP : 37/50
575V | KW/HP : 37/50

◎輔助接點
非可逆:1a1b
可逆:2x 1a1b + 機械連鎖2b
非可逆 / 可逆: C-80D / C2-80D
有Bus Lug 端子型可選用

外觀尺寸: 圖示

認證:

C-80D


Ith(AC1 duty)=125A
Ie=105A

AC3 (3Φ)
220V | KW/HP : 25/35
380V | KW/HP : 45/60
440V | KW/HP : 45/60
575V | KW/HP : 45/60

◎輔助接點
非可逆:1a1b
可逆:2x 1a1b + 機械連鎖2b
非可逆 / 可逆: C-100D / C2-100D
有Bus Lug 端子型可選用

外觀尺寸: 圖示

認證:

C-100D


Ith(AC1 duty)=130A
Ie=110A

AC3 (3Φ)
220V | KW/HP : 30/40
380V | KW/HP : 55/75
440V | KW/HP : 55/75
575V | KW/HP : 55/75

◎輔助接點
非可逆:1a1b
可逆:2x 1a1b + 機械連鎖2b

Auxiliary Contact Block 輔助接點


外觀照片